Real Estate Agent Nederlands  thumbnail

Real Estate Agent Nederlands

Published Feb 04, 24
7 min read


Een aankoop houdt immers een aanzienlijke investering in. Een vastgoedmakelaar kan zeer nuttig zijn. Hij kan u een brede waaier aan eigendommen voorstellen. Voorzichtigheid is evenwel geboden - alicante real estate. Het beroep van vastgoedmakelaar is in Spanje niet beschermd, noch geregulariseerd. Wij raden u dus aan beroep te doen op een betrouwbare makelaar met voldoende ervaring om u bij te staan in de selectie van de eigendommen

De advocaat zal de preliminaire opzoekingen doen en de documenten controleren. De preliminaire opzoekingen hebben enerzijds betrekking op de stedenbouwkundige elementen en anderzijds op de identificatie van de eigenaar. Tevens zal er nagekeken worden of het eigendom vrij is van hypotheken of beslagen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van wat u koopt, wat de mogelijke risico's en de eventuele bijkomende kosten zijn.Hetgeen zonder tussenkomst van een notaris is. alicante real estate. In Spanje kan dit de vorm aannemen van een koop-verkoopovereenkomst, een optiecontract of een ‘arras’ contract. Een ‘arras’ overeenkomst voorziet dat de verkoper alsnog de koop eenzijdig kan annuleren mits betaling aan de koper van het dubbele van het door de koper betaalde voorschot

Meestal is voorzien dat dit voorschot niet wordt terugbetaald indien de koper zijn verplichtingen niet tijdig nakomt. Op de overeengekomen datum verschijnen de partijen voor de notaris - alicante real estate. Indien gewenst kan de advocaat u hierbij vertegenwoordigen op grond van een notariële volmacht die door een Spaanse notaris of zelfs door een Belgische notaris kan worden verleden

Real Estate Spain

Het voordeel is wel dat u zich dan niet hoeft te verplaatsen. De eigendomsakte (Spaans: escritura de compraventa) wordt ondertekend. Op dit ogenblik wordt de volledige verkoopprijs betaald en gaat het eigendomsrecht over - alicante real estate. De advocaat zorgt eveneens voor de registratie van de eigendomsakte in onder meer het land- en kadasterregister en zet de contracten voor water en elektriciteit over

Dit kantoor is gevestigd in Marbella, geniet van een uitstekende reputatie en heeft jarenlange expertise in het Spaans vastgoedrecht. Er hoeft dan ook niet naar een Spaanse advocaat gezocht te worden. Wij doen alles samen zonder bijkomende erelonen en kosten. In het algemeen verzorgen wij de nodige ‘real estate due diligence’ verbonden aan de aankoop/verkoop van vastgoed in Spanje.

Daarnaast doen wij het nodige voor de aanvraag van het noodzakelijke NIE-nummer, vervullen wij de verplichte formaliteiten en registraties in het landregister en kadasterregister, nutsvoorzieningen en dergelijke. Na de aankoop verzorgen wij uw “after sales” service, dienen we de jaarlijkse belastingaangifte in en volgen wij alles verder op. Voor alle juridische vragen kan u altijd bij ons terecht.. alicante real estateChristian STOOP

Waar moet u aan denken als u een huis in Spanje wilt kopen? Hieronder vindt u meer informatie over zaken waarmee u te maken kunt krijgen. Op veel algemene vragen is direct een antwoord te geven - alicante real estate. Meer specifieke en object georiënteerde vragen zijn echter pas te beantwoorden als uw wensen goed in kaart zijn gebracht

Real Estate Turkey

Meer specifieke en object georiënteerde vragen zijn pas te beantwoorden als wensen goed in kaart zijn gebracht. - Onroerend goed- Aankoopprocedure- Financiering- Additionele kosten- Belastingen, Het is belangrijk te achterhalen wie de grondeigenaar is en of het eigen grond of erfpacht betreft. In Spanje is het van grootste belang dat de verkoper ook de énige juridische eigenaar is en dat er geen hypotheken of schulden meer op het huis of op de grond rusten.

Dit kan casco (zonder keuken, badkamer, etc - alicante real estate.) of turn-key (geheel afgewerkte woning). Huis Kopen Costa del Sol. Als er sprake is van verplichte servicekosten en/of een vereniging van eigenaren, leg dan vast wat daarvoor wordt geleverd. En van welke voorzieningen kunt u desgewenst nog meer gebruik maken? Denk hierbij aan schoonmaak, bewaking, beheer en verhuurDaarin ligt vastgelegd wat de mogelijkheden van uw onroerend goed zijn, maar ook hoe de omgeving van uw huis er in de toekomst uit komt te zien (alicante real estate). Wellicht zijn er plannen om een park in de omgeving aan te leggen, maar er kan ook een discotheek naast uw deur worden gebouwd

Als u het juiste onroerend goed heeft gevonden en u wilt overgaan tot de koop, dan zal er overeenstemming moeten worden bereikt over de koopvoorwaarden. Hierbij kan eventueel de hulp van een juridisch adviseur worden ingeroepen. Deze kan ook uitzoeken of de verkoper tevens eigenaar is en of er geen schulden meer rusten op het onroerend goed en/of de grond.

Barnes Real Estate

Deze fase voorlopige koopovereenkomst kan word ook wel eens overgeslagen, maar dient altijd opgemaakt te worden als er een deposito vooruit wordt betaald. De notariële akte van eigendom (escritura) wordt opgemaakt en gearchiveerd bij de notaris (alicante real estate). Er zijn verschillende soorten escrituras. Het type dat gebruikt wordt, is afhankelijk van het soort transactie

Nadat het geld betaald is, ontvangt u van de notaris een duplicaat van de escritura waaruit blijkt dat u de nieuwe eigenaar van het onroerend goed bent. alicante real estate. De originele akte wordt verstuurd naar het kadaster (registro de la propriedad) en daar wordt uw naam ingeschreven op de kadastrale akte. Pas op het moment dat de escritura is ingeschreven, bent u rechtmatig eigenaar

Eerste aanbetaling- Hoe kan ik mijn aankoop financieren?- Hoeveel kan worden gefinancierd?- Wat zijn voor mij de mogelijkheden?- Welke documenten zijn er nodig? Asian Properties werkt op het gebied van financieringen samen met professionele partijen (alicante real estate). U wordt professioneel en in de Nederlandse taal begeleid in het totale traject;- opstellen hypotheek akte- begeleiding bij de notaris- afhandelen inschrijving woning register- inschrijving hypotheek register- betaling overdrachtsbelasting- betaling notaris voor opstellen aktes- verzekering woning- openen rekening courant- taxatie woning Desgewenst kunnen we u in contact brengen gespecialiseerde advocaten

Grondstukken kunnen tevens gefinancierd worden tot 50% en uitzonderingswijze tot 60%. Bouwfinancieringen tot 70%. (niet mogelijk) Losse kavels zijn niet te financieren of klant moet dit doen met een PL of Doorlopend Krediet. In combinatie van een woning dan is het wel mogelijk - alicante real estate. Hogere financiering is mogelijk door een persoonlijke lening te combineren met een Spaanse hypotheek

Online Real Estate Courses

Denk daarnaast aan vaste lasten zoals vermogensbelasting, gemeentelijke belastingen en verzekeringskosten (alicante real estate). En houd er ook rekening mee dat er bij een eventuele verkoop, belasting wordt geheven over de waardevermeerdering van het onroerend goed. Wanneer u in Spanje een verblijfsvergunning heeft, bent u juridisch resident. Heeft u geen verblijfsvergunning, maar verblijft u wel meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje dan wordt u aangemerkt als fiscaal resident

De belastingen worden geheven door drie soorten overheden: de nationale, de regionale en de gemeentelijke overheid. In Spanje wonen is natuurlijk een feest (alicante real estate). In Spanje kent men 2 vormen van fiscale tegemoetkoming voor huizenbezitters. De eerste vorm is lijkt op de situatie in Nederland, aftrek van belasting over rente en aflossing

Voordeel hierbij is wel dat gedurende de eerste 2 jaar 20% van de aflossing in mindering mag worden gebracht op uw fiscale inkomen, de rente is dan in z'n geheel aftrekbaar. Vanaf het derde jaar mag 15 procent van de aflossing worden afgetrokken van uw inkomen. Het maximale aftrekbare bedrag is € 9.

De aftrek geldt alleen voor de eerste woning. De tweede fiscale tegemoetkoming is voor de nieuwkomers op de huizenmarkt (alicante real estate). Zij kunnen een spaarrekening openen, bestemd voor de aankoop van een huis. Het bedrag dat daarop wordt gestort is aftrekbaar voor de belasting. Een soort omgekeerde hypotheekaftrek dus. De spaarder moet wel kunnen aantonen dat hij binnen vier jaar het geld besteedt voor het kopen van een huis

Remarkable Real EstateDe prijzen zijn de laatste jaren enorm gestegen omdat veel Spanjaarden hun geld in tweede huizen stoppen. De huursector is in ontwikkeling, de eerst komende jaren zullen en nieuwe fiscaal gunstige regels komen om verhuur te stimuleren. Een huis kunt u kopen van een projectontwikkelaar - alicante real estate. Op nieuwe woningen moet u BTW (IVA) betalen, evenzo als in Nederland

In normale gevallen betaalt de koper de belasting en de kosten. Gemeentelijke belastingen Ook de gemeente pikt in Spanje een graantje mee - alicante real estate. U zult gemeentebelasting moeten betalen bij het bouwen, verbeteren of uitbreiden van een huis en zelfs als u constructiewerk in de tuin laat verrichten. Deze belasting is 2% over de echte kosten van het werk, maar is kan per gemeente verschillen

Maakt u winst op de verkoop van een stuk grond dan moet u aan de gemeente belasting betalen, de zogenaamde "Plus Valía" (alicante real estate) - Huis Kopen Marbella. Voor de waarde gaat men uit van de fiscale waarde op het moment van verkoop, de zogenaamde (valor catastral) van het perceel (alicante real estate). De percentages zijn afhankelijk van de periode dat u de grond ( of het huis) in uw bezit heeft gehad en daarnaast verschillen deze per gemeente

Latest Posts

Farm Real Estate

Published Feb 20, 24
7 min read

Real Estate Agent Nederlands

Published Feb 04, 24
7 min read